Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads trafikverks ura-webbplats. Webbplatsens adress är https://ura.kaupunkiliikenne.fi.

Stadstrafik Abs mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet är Stadstrafik Abs mål är att nå nivån AA- enligt WCAG-anvisningarna, om det rimligen är möjligt.

Läge i fråga om kravenlighets

Denna webbplats uppfyller de lagstadgade kritiska tillgänglighetskraven enligt WCAG v2.1 nivå AA.

Tillgång till information i tillgänglig form

Innehåll som man inte kunnat ta del av kan begäras från webbplatsens administratör.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab
Tavastvägen 86
00550 Helsingfors
hkl@hel.fi

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta utlåtande utarbetades den 24 november 2020. Detta utlåtande uppdaterades senast den 20 april 2021.

Utvärdering av tillgängligheten

Tillgängligheten har utvärderats genom en auditering utförd av en utomstående expert och som självutvärdering.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Webbplatsens tillgänglighet sköts genom kontinuerlig övervakning när tekniken eller innehållet förändras, samt med regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar på webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet ansvarar
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab
Tavastvägen 86
00550 Helsingfors
hkl.viestinta@hel.fi

Anmälningar om icke-tillgängligt innehåll

Om en användare upplever att tillgänglighetskraven ändå inte uppfylls kan hen anmäla detta per e-post till hkl.viestinta@hel.fi.

Begära information i tillgänglig form

Om en användare upplever att hen inte får tillgång till webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan hen begära dessa uppgifter genom att skicka e-post till hkl.viestinta@hel.fi. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hens anmälan eller förfrågan inte har besvarats eller att svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland förklaras närmare hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning av tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15

Godkännande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta utlåtande godkändes 25.11.2020
Helsingfors stads trafikverk, från 1.2.2020 Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.