Dataskydd och behandling av personuppgifter

VILKA ÄR VI

Vår webbplats är https://ura.hkl.fi.

Personuppgiftsansvarig: Direktionen för Helsingfors stads trafikverk (HST). Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till förvaltningschefen. (Direktionens beslut 23.1.2020/2)

Registeransvarig: Förvaltningschefen

Kontaktperson för registret: HR-experten, personalutvecklingstjänsten

Kontaktuppgifter: Helsingfors stads trafikverk, PB 55250 (Tavastvägen 86), 00099 Helsingfors stad

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR

COOKIES

Denna webbplats använder cookies, kakor. Vi använder cookies för att skräddarsy vårt innehåll och reklam, stöda funktioner i sociala medier och analysera vårt besökarantal. Mer information om våra cookies finns här.

Cookies är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra användarupplevelsen effektivare.

Enligt lagen kan vi spara cookies på din enhet om det är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. För användning av andra cookies behöver vi ditt samtycke. Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke via anmälan om cookies här.

Den här webbplatsen använder olika typer av cookies. Vissa cookies installeras av tjänster producerade av tredje parter som finns på vår webbplats. Dessa tredje parter kan behandla dina uppgifter även utanför EU- eller EES-området.

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklarna på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videor, bilder, artiklar och så vidare). Att öppna inbäddat innehåll från andra webbplatser kan jämföras med att besökaren själv skulle besöka den tredje partens webbplats. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor, bädda in tredje parters uppföljningskakor och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet på webbplatsen. Tredjepartswebbplatser där du är inloggad kan också samla in information om att du besöker denna webbplats via dem. På tredjepartsapplikationer tillämpas den aktuella partens egen dataskyddsbeskrivning, som du kan läsa i den aktuella partens tjänst. Den här webbplatsen (ura.hkl.fi) får dock inte information om dig via dessa andra sidor eller webbplatser.

ANALYS

Google Analytics är ett uppföljningsverktyg som ägs av Google, med vilket vi samlar in statistisk information om webbplatsens besökare. Verktyget berättar bland annat hur många besökare webbplatsen har vid en specifik tidpunkt och hur besökarna kommer till webbplatsen. Vi använder uppföljningsverktyget för marknadsföring och för uppföljning av våra målgruppers beteende samt för att rikta marknadsföring och kommunikation. Vi använder uppgifterna för att utarbeta anonyma statistiska sammanställningar för att förstå hur besökarna beter sig på vår webbplats och hur vi kan förbättra webbplatsens struktur och innehåll samt riktandet av marknadsföring. Mer information om Googles dataskyddsrutiner finns här: Googles dataskydd och användningsvillkor och Google Analytics dataskyddsrutiner.

En Facebook-pixel är en cookie för riktande av reklam och uppföljning av resultaten på Facebook. Med hjälp av pixeln kan man bland annat se hur besökare på Facebook går till en webbplats via en annons. Facebook-pixeln samlar endast in information om användare som har inloggningsuppgifter till Facebook och som har gett Facebook tillstånd att använda cookies. Vi använder pixeln för att följa upp våra annonser och målgruppernas beteende samt för att rikta reklam till rätt målgrupper och kunder. Vi använder uppgifterna för att göra anonyma statistiska sammanställningar för att förstå hur människor använder vår reklam och vår webbplats. Vårt mål är att förbättra riktandet av och innehållet i vår marknadsföringskommunikation samt webbplatsens innehåll och struktur. En Facebookanvändare kan ändra sina egna inställningar för cookies via sitt användarkonto. Mer information om Facebooks dataskyddsrutiner finns här: Facebooks dataskyddsrutiner och information om Facebooks användning av cookies.

ARBETSANSÖKNINGAR OCH REKRYTERING

Om du skickar en arbetsansökan till oss behandlar vi dina uppgifter enligt Helsingfors stads registerbeskrivning för rekrytering.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att granska de personuppgifter som vi samlat in om dig och att begära att uppgifterna korrigeras eller raderas eller att behandlingen begränsas, samt rätt att motsätta dig behandling och flytta uppgifterna från ett system till ett annat. Du kan begära detta även elektroniskt via Helsingfors stads webbplats.

Du har också rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till dataombudsmannen.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00530 Helsingfors

E-post: tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel: 029 566 6700

Registratorskontoret: 029 566 6768