Työntekijätarinat

Tekninen valvoja on skarppi ja paineensietokykyinen

Olen työskennellyt HKL:ssä kuutisen vuotta. Siirryin metrovarikolle sähköasentajaksi VR:ltä, jossa tein samanlaisia hommia; sähkötöitä kiskokaluston parissa. Alun perin opiskelin koneistajaksi ammattikoulussa ja sitten sähköasentajaksi oppisopimuksella VR:llä. Metrovarikolla tehtäviini kuuluivat mm. metrovaunujen sähkötyöt, kuten vianhaut, korjaustyöt ja sähkölaitekatsaukset.

Nainen valvomomonitorien edessä.

Tämä teksti on kirjoitettu ennen 1.2.2022, kun Kaupunkiliikenne Oy oli vielä HKL.

Vuonna 2020 siirryin uusiin hommiin tekniseen valvomoon Teknoon. Työ vaikutti mielenkiintoiselta ja monipuoliselta, joten hain teknisen valvojan paikkaa, kun se avautui. Koen että työssä eteneminen on itsestä kiinni. HKL:ssä myös kannustetaan oman osaamisen kehittämiseen.

Teknon tehtävä on turvata matkustajien metro- ja ratikkamatkat sekä HKL:n omaisuus.

Valvomoista tulee yleensä mieleen lukuisat monitorit. Niiden kautta me tehdään mm. sähkönsyötön, rakennusautomaation ja kiinteistöautomaation valvontaa. Jos esimerkiksi hissi tai liukuporras menee epäkuntoon tai matkustaja vetää hätäkahvasta, näemme monitorien kautta tilanteen tarkemmin. Käytössämme on myös viranomaisverkko Virve ja puhelin, joka pirisee lähes taukoamatta. Lyhyesti kiteytettynä Teknon tehtävä on turvata matkustajien metro- ja ratikkamatkat sekä HKL:n omaisuus.

Yhteityötä valvomoiden kesken

HKL:ssä on yhteensä viisi valvomoa; Teknon lisäksi metroliikenteenohjaus, raitioliikenteenohjaus, turvavalvomo ja liikennetyönjohto. Teemme paljon yhteistyötä muiden valvomoiden, eniten kuitenkin turvavalvomon ja liikenteenohjauksen, kanssa. Valvomoilla on yhteinen kanava, jonka kautta kommunikoimme keskenämme.

Tässä työssä mikään päivä ei ole samanlainen. Tilanteet muuttuvat koko ajan ja joskus tapahtuu odottamattomiakin käänteitä, joten skarppina täytyy olla. Jokin aika sitten Herttoniemen sähköasema meni pimeäksi. Onneksi valvomot toimivat silloin varavirran varassa. Jos varavirtaa ei olisi ollut, valvomot eikä siten metroliikenne olisi toiminut lainkaan.

Tekno ei nuku koskaan; meillä tehdään töitä 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 päivää vuodessa.

Heini Saahkari, tekninen valvoja